Monulit restauratie, zandsteen lateien en balken herstel op een buitengevel.

De restauratie van zandsteenlateien aan de buitengevel van een historisch pand in Bolwerk, te Dordrecht. Eerst zijn alle losse, gescheurde delen aan de oppervlakte van de zandsteenstukken verwijderd. De gaten werden met Monulit restauratiemortel opgevuld. Daarna is de oppervlakte bewerkt en gefrijnd, zoals dat oorspronkelijk werd gedaan.